Svjesnost kao najmoćniji alat roditeljstva

Našavši se u roditeljskoj ulozi, razmišljajući o kriterijumima uspješnosti, nakon velikog broja percipiranih neuspjeha, očajnički sam željela doći do rješenja koje bi me dovelo do lakše prevaziđenih izazova na ovom životnom polju. Koji je to univerzalni princip koji nas može načiniti roditeljima koji će imati senzibilitet da u svakoj situaciji odreagujemo onako kako će za naše dijete biti najbolje, dobijajući ishod koji smo željeli vidjeti kao rezultat naše uloge?

“Kako do uspješnog roditeljstva?“, koliko se to često pitamo? Na kraju, koliko često nam to postane i opterećenje?

Roditeljstvo je kompleksna životna uloga koju definitivno ne bismo mogli svesti na mali broj principa po kojima bismo trebali funkcionisati. Da, to mi je još i tada bilo jasno. Ali bila sam sigurna da postoji ta jedna nit koja bi bila osnova za grananje svega ostalog što bi nas moglo načiniti zaista uspješnim roditeljem.

Ponekad nezaobilazna “težina” majčinstva

Priznajem da nisam bila uspješna u svemu onom što sam željela postići kao majka jednog malog djeteta. Stvarala sam samoj sebi pritisak znajući da je, vodeći se brojnim psihološkim teorijama, prvih nekoliko godina jako važan, ako ne i najvažniji period u psiho-fizičkom razvoju djeteta. Uprkos tih nekoliko godina majčinstva koje su mi dale iskustvo i brojnim knjigama koje su me opremile svim koracima koje trebam primjenjivati, falila mi je karika koja bi to sve povezala.

Kako raditi sa djecom?

Postoji mnogo teorija o tome kako treba raditi sa djecom. Mnogo principa, savjeta, metoda. Međutim, činjenica je i to da su sva djeca različita. Činjenica je i da svaka majka na svoj način unosi sebe u roditeljstvo, te svi živimo u različitim uslovima. Smatram da je jako važno uzeti u obzir ove tri stvari kada razmišljamo o uspješnosti i samom ishodu svakog roditeljstva, te metodama za kojima posežemo u radu sa našom djecom. Prema tome, ista vaspitna metoda ne mora značiti da će funkcionisati kod svakog djeteta. To ne znači da ta metoda nije uspješna. To znači da u šarolikosti metoda i principa koje nam se nude trebamo izabrati najbolji način koji će nama dati željene rezultate.

Međutim, ono što jeste univerzalno, što se može prožimati kroz bilo koji način rada sa djecom, uokvirujući sve principe koji su nam vodilja u bogaćenju naše majčinske uloge jeste stepen svjesnosti koja itekako određuje kvalitet svega primijenjenog na svakom polju, pa tako i u roditeljstvu.Koliko obraćamo pažnju na sve aspekte našeg života koji se prepliću sa našim djelovanjem na djecu? Koliko radimo na tome da odabiremo kvalitet svega onog što djeci nudimo?

Ne moramo biti posebno edukovani da bismo postali svjesniji roditelj. Potrebno je samo da naučimo obratiti pažnju na svoje postupke, naučiti detektovati elemente naše okoline koji utiču na našu djecu i jako važno, imati osjećaj za veliki uticaj svega što nosimo u sebi, iako odvojeno od naše roditeljske uloge, na način rada sa djecom. Možda se na prvu može učiniti apstraktno, ali kada otvoreno pristupimo sebi i svojoj unutrašnjosti, svjesnost postaje dio našeg svakodnevnog funkcionisanja. Ona je uvijek u nama, samo trebamo dozvoliti sebi da njena svjetlost obasja puteve našeg života.
Šta zapravo znači svjesnost koja je poželjna kada radimo na svojoj roditeljskoj ulozi?

Kao majka, budi svjesna da svaka riječ odzvanja u ušima djeteta. Budi svjesna odgovornosti koju držimo u rukama za ponašanje naše djece. Budi svjesna da naše mentalno zdravlje utiče i na mentalno zdravlje naše djece. Budi svjesna da ljudi kojima smo okruženi čine okruženje u kojem odrasta naše dijete. Budi svjesna da naš emotivni svijet gradi emotivni svijet našeg djeteta. Budi svjesna da su uvjerenja po kojima živimo osnova za izgradnju životnog obrasca naše djece. Budi svjesna da je forma ljubavi koju ispoljavamo oblik ljubavi sa kojom će naše dijete putovati u život. Budi svjesna da imamo izbor pri svakoj našoj reakciji. I da smo sve mi oni heroji koji su oličenje svih vrijednosti koje će naša djeca usvojiti.

Kada postanemo svjesniji svojih emocija, riječi, djela i obrazaca po kojima živimo, imaćemo kontrolu nad svime onim što naša djeca svjesno ili nesvjesno od nas primaju. I upravo nam ta svjesnost daje kontrolu i alat kojim određujemo pravac našeg roditeljskog djelovanja, te uspješnost svih primijenjenih metoda.

Tačno je da ne možemo postati druga osoba onog trenutka kada dobijemo dijete. Ali, šta onda možemo uraditi? Dobra vijest je da uporedo sa odrastanjem naše djece imamo i priliku da raste u nama sve ono što je potrebno sa funkcionalan i zdrav odnos nas i našeg djeteta koji je baza za opšti uspjeh našeg roditeljstva.

Uvijek možemo:

Izvući lekciju iz svakog izazova. Svaka situacija u sebi nosi nešto poučno. Kada zagrebemo ispod površine, kada sagledamo drugu stranu, uvijek se može naći nešto što će nas podstaknuti da kažemo: „Zaista je bilo teško, ali ipak sam naučio/la da…“

Dopuniti svoje znanje. U ovo digitalno doba, u svakom trenutku su nam dostupne nove informacije. Rezultati istraživanja, razni članci i knjige na temu roditeljstva, uveliko nam mogu pomoći da se lakše nosimo sa izazovima i da naučimo kako bismo efektivnije izašli na kraj sa problemskom situacijom.

Raditi na sebi. Radeći na sebi, na prevazilaženju svojih emotivnih blokada, prevazilaženja strahova, mijenjanja neproduktivnih uvjerenja, dolazimo do toga da smo uspješniji i u sferi roditeljstva.

Kao i sve ostalo što želimo postići, tako je i svjesnost svakodnevnog funkcionisanja aspekt koji se uči i usavršava. Da bismo bile svjesnije i produktivnije u svojoj majčinskoj ulozi, potrebno je da radimo na sebi prije nego postanemo roditelji ali i uporedo radeći sa njima. Potrebno je ući u svoj unutrašnji svijet, vidjeti šta to nosimo sa sobom i na koji način ispoljavamo, imajući u vidu da će i naše dijete postati svjedok svih mentalnih programa kojima smo opremljeni.

Niti jedna teorija, metoda ili tehnika mi nisu pružile toliko samopouzdanja, kontrole i uspjehau ovoj važnoj životnoj ulozi kao momenat kada sam počela unositi sve više svjesnosti u svoje svakodnevne postupke.

Onog trenutka kada prepoznamo svjesnost kao ključnu puzlu koja slici roditeljstva daje potpunost, čvrstinu i željenu formu, radićemo na tome da ona postane čitav jedan okvir koji ćemo puniti željenim sadržajima, znajući da smo pronašli „princip“ koji je iznad svih različitosti a uklopljiv u sve roditeljsko-vaspitne metode koje želimo primijeniti.

Neda Stevanović
Life coaching & Mindfulness

Slične objave

Strah i ljubav

Tebi. Meni. Svim majkama

Probuditi razigrano dijete u sebi

Djeca su naši najbolji učitelji