Šta je life coaching?

Life coaching je proces rada klijenta i life coach–a kojem je svrha dovesti do pozitivnih promjena u životu klijenta.
Life coaching nije davanje savjeta, niti fokusiranje na rješavanje trenutnih problemskih situacija, već osnaživanje klijenta kroz podsticanje svjesnosti i otkrivanje sopstvenih snaga koje leže u svima nama.
Life coaching se bazira isključivo na radu sa mentalno zdravim osobama.
Osnovna postavka life coaching – a, koja je ujedno i osnovna vodilja rada life coach – a, jeste da se u svakoj osobi nalazi potencijal i snaga koja je dovoljna za stvaranje srećnog i ispunjenog života. Ponekad, vođeni nesvjesnim programima našeg životnog obrasca ne uspijevamo sami doći do određenih smjernica ka postizanju željenih ciljeva u životu i prevazilaženje trenutnih izazova, te stoga osoba koja nas prihvata kao fenomen, stvarajući sigurnu, podsticajnu i ohrabrujuću atmosferu za rad, može nam pomoći da prihvatimo i upoznamo sebe te da naučimo koristiti i osvijestiti resurse koji su u nama.
Kroz life coaching, klijent se ne usmjerava već mu se podstiče svjesnost kako bi sam u sebi našao ono za čim traga. Life coaching nije pozitivno razmišljanje, već SVJESNOST koja podstiče preuzimanje odgovornosti za svoj život.
Life coaching je osnovan u SAD – u, sredinom 19 – og vijeka. Osnivač je Džon Vitni.