Malim koracima do svjesnog roditeljstva

Ova knjiga je nastala iz moje želje da prenesem svoja zapažanja i iskustva o roditeljstvu današnjeg doba. Susrećući se u svom radu sa raznim stavovima i mišljenjima roditelja, a koristeći i sopstveno iskustvo majke, zapazila sam brojne izazove roditeljstva koje neki roditelji više a neki manje uspješno savladavaju. Upravo rezultati, tj.uspješnost u savladavanju izazova sa djecom može odrediti dalji smijer i kvalitet odnosa što uveliko utiče percepciju koju će dijete stvoriti o nama, sebi i svijetu uopšte.

U ovoj knjizi ću pisati o najvećim izazovima sa kojima se roditelji susreću u radu sa djecom, o najčešćim zabludama roditeljstva te pokušati dati odgovor na pitanja kako savladati izazove i izgraditi svjesno i odgovorno roditeljstvo. Govoriću ukratko i o tome kako i koliko trebamo raditi na sebi kako bismo stvorili preduslov za kvalitetno i produktivno roditeljstvo.

Knjiga je namijenjena svim roditeljima koji shvataju koliko je „biti roditelj“ važan momenat života te koliko je potrebno raditi na sebi ali i na svakom aspektu ove važne životne uloge. Namijenjena je svima koji žele biti još bolji i produktivniji roditelji i koji žele svoje vrijeme i pažnju posvetiti tome da njihovo roditeljstvo bude sigurna baza koja će djeci davati krila u svim poduhvatima njihovih razvojnih faza.

Cilj knjige jeste i podstaknuti roditelje da uvedu što više svjesnosti u svoje postupke. Da prije nego što nesvjesno počnemo graditi određenu percepciju realnosti u očima svoje djece, sebi postavimo ciljeve koji će odrediti putanju
našeg roditeljskog djelovanja.

Da bismo bili uspješni u sferi roditeljstva, važno je da budemo ispunjeni prije svega kao osoba odvojena od svoje roditeljske uloge. Vjerujem da samo srećna i ispunjena osoba može biti uspješan roditelj. Ako tome još i dodamo postavljene ciljeve u roditeljstvu, istrajnost i dosljednost, uz svjesnost i odgovornost, onda nam ni jedan izazov ne može biti toliko veliki da ga ne možemo okrenuti u našu korist.