Program

„Koracima svjesnog roditeljstva“
Dopustimo da nam majčinska uloga bude put na kojem ćemo spoznajući naše dijete, spoznati i samu sebe. Rastimo uporedo sa njima. Radeći sa svojom djecom, dozvolimo da se zaigra i ono dijete u nama za kojeg mislimo da je već davno odraslo. Ali nije, jer ono u nama ostaje čitavog života. Pitanje je: „Koliko često mu pružiš ruku?“
Na put uspješnijeg i ispunjenijeg majčinstva dovela me je moja iskustvena spoznaja da je svrha roditeljske uloge dvostruko determinisana, prožimajući inicijativu roditelja da rade na tome kako bi omogućilišto optimalniji razvoj ličnosti djeteta, s inicijativom da radimo i na sebi, koristeći izazove u roditeljstvu kako bismo svjedočile što većem duhovnom razvoju vlastite ličnosti.
Suočavši se sa vlastitim emotivnim krahovima, shvatila sam da biti majka od nas iziskuje prvenstveno rad na sebi, kako bismo izgradile što kvalitetniji roditeljsko-vaspitni stil.
Nezaobilazna je činjenica da mi odgajajući svoje dijete, formiramo člana jedne društvene zajednice, budućeg čovjeka jednog životnog ciklusa, što nam daje još veću moralnu obavezu da u svoje dijete ugradimo sve one vrijednosti koje će ga odvesti na put ispunjene, odgovorne i svjesne osobe.
Da li ti se čini da majčinstvo često prevazilaze resurse sa kojima raspolažeš?
Smatraš li da tvoja majčinska uloga zahtijeva drugačiji pristup u radu sa djecom?
Kako da prihvatiš prepreke i okreneš ih u svoju korist, te ih iskoristiš kao priliku za učenje i rast, tebe i vašeg djeteta?
Kako probuditi svoje kapacitete u kojima se krije ključ rješenja svakog izazova?
Kako da naučiš zastati i osvijestiti svoje postupke?
Osjećaš li se nemoćno pred svojim roditeljskim izazovima?
Iscrpljene modernim načinom života, trudeći se postići uspjeh na više životnih polja, a shvatajući koliko je roditeljstvo zahtjevno, možemo se naći u jako izazovnim, pa i problemskim situacijama, koje od nas zahtijevaju više rada na sebi, odgovorniji ili svjesniji pristup.
Kao roditelji, često prolazimo kroz vrtlog manjka samopouzdanja i osjećaja neefikasnosti koji često znaju da dovedu čak i do ozbiljnijih mentalnih poteškoća, što dalje može voditi do neproduktivnih odnosa nas i naše djece a samim tim i do neispunjenih ciljeva koje smo nametnuli sebi u svojoj majčinskoj ulozi.Pitanje je, odakle i kako krenuti?
Ne moramo uvijek biti savršeno spremne, jake, samopouzdane, ali možemo naučiti prepoznati trenutke kada nam ponestaje energije, kada smo previše reaktivne, kada se ne vodimo željenim vrijednostimai kada trebamo posegnuti za kapacitetima koji leže u nama. Biti roditelj koji je svjestan svojih postupaka, dajući djeci slobodu, mnogo ljubavi i granice koje se ne prelaze, znači pružiti im čvrstu osnovu za izgradnju osnove na kojoj će počivati produktivni obrazac njihovog životnog funkcionisanja.

Probuditi ljubav prema sebi, zaviriti u svoj unutrašnji svijet, otključati kovčeg uspavanih resursa i biti otvoren za nove spoznaje, temelj je na kojem se gradi proaktivna, svjesna i duhovna majčinska uloga. Ne, ne moraš biti savršena! Dovoljno je da sebi priznaš da možeš bolje jer, MOŽEŠ!

DIZAJNIRAJ SVOJ STIL SVJESNOG RODITELJSTVA!